PRIVAATSUSTINGIMUSED

Privaatsustingimused kehtivad kodulehe www.kinhor.ee kasutamisel ja sealt ostude sooritamisel.

Siin on informatsioon selle kohta, kuidas KINHOR OÜ töötleb kliendi isikuandmeid ja tagab nende kaitse.

Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Müügitingimustega. Palume tutvuda tingimustega põhjalikult enne ostu sooritamist.

Privaatsustingimused kehtivad alates 02.11.2018.

KINHOR OÜ jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse kodulehel www.kinhor.ee. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA

Kodulehe www.kinhor.ee andmete vastutav töötleja on KINHOR OÜ (registrikood 10931975). Aadress: Tallinna mnt 93, Pärnu; telefon: 5551 1826; e-post: info@kinhor.ee

ANDMETE KASUTAMINE

Selleks, et KINHOR OÜ saaks parimal viisil kliendile teenuseid osutada, s.t toimetada kohale tellitud kaup ja kaubaga seotud dokumendid, võimaldada kliendil kauba eest tasuda, ning vajadusel seoses teenuse osutamisega kliendiga täiendavalt kontakteeruda, küsime ja vajame kliendilt järgmiseid andmeid:

 1. ees- ja perekonnanimi;
 2. ettevõttele ostes ettevõtte nimi;
 3. e-posti aadress;
 4. telefoninumber;
 5. vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

ANDMETE SÄILITAMINE

KINHOR OÜ säilitab kliendi andmeid kolm aastat alates ajast, millal viimati klient KINHOR OÜ poolt pakutavaid teenuseid kasutas. Selle eesmärgiks on tagada KINHOR OÜ ja kliendi omavaheliste lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine (näiteks kauba tagastamine, kauba garantiist tulenev põhjus, vastata täiendavatele küsimustele seoses teenuse osutamisega jms).

Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitab KINHOR OÜ raamatupidamise algdokumendid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, millal klient KINHOR OÜ-le vastava kauba eest tasus.

ANDMETE EDASTAMINE

Ettevõttesiseselt on ligipääs kliendi andmetele isikutel, kes vajavad seda teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

KINHOR OÜ ei jaga kliendi andmeid kolmandate isikutega, v.a juhul, kui:

 • kolmandale isikule andmete jagamiseks on olemas kliendi vastavasisuline nõusolek;

 • andmete jagamine on vajalik kliendile teenuse osutamiseks;

 • kolmandale isikule andmete jagamine on KINHOR OÜ-le kohustuslik tulenevalt seadusest.

TURVALISUS JA LIGIPÄÄS ANDMETELE

Kliendi isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht www.kinhor.ee rakendab organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

KÜPSISTE POLIITIKA

Koduleht www.kinhor.ee kasutab küpsiseid.

Külastades kodulehte www.kinhor.ee nõustute küpsiste kasutamise ja salvestamisega oma lõppseadmesse (arvutisse, mobiiliseadmesse vms).

Hädatarvilikud küpsised on esmatähtsad selleks, et KINHOR OÜ koduleht toimiks ja klient saaks sellel ringi liikuda ning selle võimalusi kasutada.

Kodulehel www.kinhor.ee leiduvad hädatarvilikud küpsised võivad sisaldada järgmiseid küpsiseid:

Küpsis

Kirjeldus

Domeen

woocommerce_cart_hash

Salvestab kodeeritud stringi, mis esindab WooCommerce’i ostukorvi sisu

Kihnor.ee

woocommerce_items_in_cart

Salvestab ostukorvis olevad tooted

Kinhor.ee

wp_woocommerce_session_

Sisaldab teavet kliendi identifitseerimise ja seansi aegumise aja kohta.

Külastajatele on see juhuslikult genereeritud krüptograafiliselt tugev ID.

Kinhor.ee

Funktsionaalsuse küpsised koguvad andmeid kasutaja käitumise kohta. Andmete kogumine toimub anonüümselt ja funktsionaalsuse küpsised ei saa jälgida kasutaja tegevust muudel kodulehtedel. Seda teavet kasutatakse kodulehe täiustamiseks.

Kodulehel www.kinhor.ee kasutatakse järgmist funktsionaalsuse küpsist:

Küpsis

Kirjeldus

Domeen

woocommerce_recently_viewed

Salvestab ajutiselt logisse neid tooteid, mida oled meie kodulehel hiljuti vaadanud

Kinhor.ee

Jõudlusküpsised ehk analüütilised küpsised koguvad kliendilt informatsiooni kodulehe kasutamise kohta (sh seda, millised on enam vaadatumad lehed www.kinhor.ee kodulehel, millised on üldised kodulehe kasutamise mustrid ja millised raskused kliendil kodulehe www.kinhor.ee kasutamisel esinevad). See võimaldab KINHOR OÜ-l parandada kodulehe toimimist.

Kodulehe www.kinhor.ee leiduvad jõudlusküpsised võivad sisaldada järgmiseid küpsiseid:

Küpsis

Kirjeldus

Domeen

wordpress_logged_in_,

wordpress_sec_, wordpress_test_cookie

Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et jätta meelde kliendi tegevus kodulehel

Kinhor.ee

Kliendil on võimalus loobuda küpsiste salvestamisest oma lõppseadmesse, valides veebilehitseja turvaseadistustest küpsistest keeldumise. Küpsistest keeldumise puhul võib juhtuda, et osa www.kinhor.ee funktsioonidest ei tööta ideaalselt.

Lisainfo küpsistest keeldumise kohta on kättesaadav kodulehe: http://www.aboutcookies.org

Lisainfo küpsiste kohta on kättesaadav kodulehe: http://www.aki.ee/et/kupsised

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Enda isikuandmetega saab klient tutvuda ja teha parandusi kodulehe kasutajaprofiilis.

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis on kliendil võimalik tutvuda isikuandmetega, kontakteerudes KINHOR OÜ-ga e-posti aadressil info@kinhor.ee.

Kliendi õigused

Kontakteerudes KINHOR OÜ-ga e-posti aadressil info@kinhor.ee, on kliendil seaduses nimetatud ulatuses õigus:

 • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;

 • paluda enda isikuandmete parandamist;

 • paluda enda isikuandmete kustutamist;

 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • vaidlustada isikuandmete töötlemine;

 • nõuda andmete ülekandmist teisel teenusepakkujale.

Kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võib klient esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on kliendi alaline elu või töökoht, samuti Andmekaitseinspektsiooni.

Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab klient võtta ühendust KINHOR OÜ-ga telefonil 5551 1826 või saates e-kiri aadressile info@kinhor.ee.