TULEKUSTUTITE KONTROLL

 

Tulekustutit tuleb kontrollida tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

  • üks kord aastas, kui tulekustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (näiteks autos, veesõidukis);
  • üks kord kahe aasta jooksul, kui tulekustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Tulekustuti kontrolli viib läbi pädev isik. Kui tulekustuti läbib kontrolli, kleebitakse sellele vastavasisuline kontrollkleebis, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev. Kui leitakse, et kontrolli toodud tulekustuti vajab lisaks ka muud hooldust või on sel muid puudusi, teavitame sellest klienti ning tema nõusolekul teostatakse tulekustutile vajaminevad hooldustööd: survestamine, laadimine vms.

Tooge kontrolli vajav tulekustuti meie kauplusesse, kus teostame vajalikud toimingud.

Ettevõtetes/asutustes, kus tulekustuteid on rohkem, teostame soovi korral kontrolli ka objektil, kus tulekustutid asuvad. Selleks saab kontrolli aja kokku leppida helistades +372 55 511 826 või saates e-kiri aadressile info@kinhor.ee.